Helida AS, er et rådgivings- og konsulentselskap som tilbyr kompetanse, kapasitet og aktiv deltagelse innenfor et vidt spekter av bedriftsøkonomiske problemstillinger.
 

Daglig leder, Helge Nielsen, er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.  Han har mer enn 25 års toppledererfaring fra både inn- og utland, har ledet bedrifter i ulike utviklingsfaser og har personlig håndtert et vidt spekter av en bedrifts potensielle problemstillinger.

 

For nærmere og mer utfyllende informasjon ta kontakt:

Helida AS,
C Sundtsgate 17/19,
Postboks 234 Sentrum,
N-5804 Bergen  
E-mail: helge.nielsen@helida.no                                          
Telefon 55 57 66 32 / 92 05 44 87
 
 
Helida  AS